Često postavljana pitanja

Da li imate još koje pitanje? 


uto vam neće trebati.

B idermajer.: Ko će ga uhvatiti?

V ideo snimatelj se raduje da zadrži svaki trenutak.

G ovori su dobro došli.

ajte vina hoćemo lom!

Deveruše drage zadužene za kićenje.

E pic Event Centar odabran zbog jedinstvenog ambijenta.

Ž elimo sa vama slaviti.

astave nosimo dvije.

gor Simić i njegov Bend su zaduženi za najbolju atmosferu.

J ela razna za dobru podlogu.

K raj veselja u zoru.

L udilo zagarantovano.

L jubav je u vazduhu.

M ladenci blistaju.

N arodna, zabavna i internacionalna muzika za dobar provod.

Nj ihova, to jest naša, životna priča počinje.

puštena atmoasfera za ljep provod.

P revoz Hram-Epic & Epic-Smještaj će biti organizovan.

R akija je domaća iz Suvog Polja. Nego šta!

S mještaj će biti obezbedjen  24.05.i 25.05.2024

D zin Tonic ili Vino - vi birate.

U žičko kad zasvira - svi na noge.

T orta mladenačka da nas zasladi malo.

Ć evapi, ne može bez.

ofografski tim brine o slikama. Slike se mogu kupiti kod njega.

H ram Svetog Save - Vjenčanje če se održati u Kripti.

C ipele udobne za dugu noć.

Č ast nam je da ste naši gosti.

Š alu na stranu: Dragi naši, vidimo se u Beogradu! Radujemo se vašem dolasku.