Naš tim

tokom priprema, tako i na samom danu venčanja! S ponosom želimo da vam predstavimo naš tim i da se zahvalimo našim prijateljima iz detinstva. Od sad smo više nego prijatelji. Hvala vam!